Người dùng toàn thế giới không truy cập được Facebook trong gần 1 tiếng