Người dùng Facebook có thể không xóa được bài đăng nữa