Người đi bộ sai luật có thể bị phạt tù đến 15 năm từ 1/1/2018