Người dân vùng ngập lụt Thủ đô mắc nhiều bệnh ngoài da