Người dân trồng cây chờ đền bù trên dự án đường tránh thành phố Kon Tum