Người dân thủ đô trả bao nhiêu tiền cho một cốc cà phê?