Người dân thích thú đến Thành ủy Hà Nội mua rau, thịt đặc sản