Người đàn ông tử vong vì xơi hàu nhiễm khuẩn ăn thịt người