Người đàn ông tử vong do chủ quan khi bị chó nhà cắn