Người đàn ông treo cổ sau khi tâm sự vợ ngoại tình