Người đàn ông trả tiền cho gái mại dâm để ‘khỏa thân’ trước cửa nhà hàng xóm