Người đàn ông té dập mặt xuống đường, bị dằm cây đâm vào mắt