Người đàn ông phải cắt bỏ tất cả chân tay vì bị chó liếm