Người đàn ông ngoại quốc chết bốc mùi trong nhà thuê