Người đàn ông ngã ra đường bị xe container cán văng cả nội tạng