Người đàn ông kể phút kinh hoàng khi cơn lũ quét cuốn trôi cả gia đình ở Thanh Hóa

12/0,810