Người đàn ông dừng xe máy giữa cầu, lao xuống sông tự tử