Người đàn ông dùng cọng rau làm chuyện đồi bại với bé gái