Lâm Đồng: Người đàn ông đu mình theo xe máy để bắt tên trộm xe