Người đàn ông đi xe SH phóng qua đường sắt bị tàu đâm tử vong