Người đàn ông đi bộ 6 ngày không ăn uống để trốn chạy khỏi trại vàng