Người đàn ông cố tình lái ô tô tông nát cửa nhà hàng xóm lúc nửa đêm