Người đàn ông có "của quý" lớn nhất thế giới: "Nó" ảnh hưởng đến sự nghiệp của tôi!