Người đàn ông chết bất thường trong trạng thái treo cổ tại nhà