Người đàn ông chế 'ô tô mi ni' từ xe đạp điện để chở con đi học