Người đàn ông chặn đường, quỳ lạy hàng loạt ô tô ở Sài Gòn