Người đàn ông bịa chuyện bị mất trộm 10 tỷ đồng để 'lòe thiên hạ' mình giàu có