Người dân Mỹ cầu nguyện cho nạn nhân vụ xả súng ở Texas