Người dân đuổi bắt kẻ trộm 600 triệu đồng của khách rút tiền ngân hàng