Người dân đổ về Thủ đô, giao thông Hà Nội 'nóng' sau Tết Dương lịch