Người nuôi cá ở Huế điêu đứng khi cá lồng chết hàng loạt