Người dân đập kính đưa tài xế cố thủ ra khỏi xe sau tai nạn