Người đàn bà chết bất thường trong nhà với vết nhiều thương tích