Ngư dân 'trúng' cá bè vàng tiền tỉ: Mẻ cá 'khủng' 160 tấn