Ngư dân Phillipines bắt được 'cá mặt trăng' khổng lồ