Ngư dân 'lạnh nhạt', hàng loạt tàu đánh cá tiền tỷ nguy cơ nằm bờ

19/0,858