Ngư dân Khánh Hòa trúng tôm hùm, cá lồng sau bão số 12

13/0,832