Ngư dân Cà Mau bắt được cá đường quý hiếm dài gần 2m