Ngư dân bị thủng bụng được úp chén, quấn băng keo để sơ cứu

15/0,458