Ngôi sao 'Tuyệt đỉnh Kung Fu' bị chê vì diện váy 'bên mất bên còn'

12/0,709