Ngôi làng kỳ lạ nổi tiếng thế giới, 1.000 năm qua không bao giờ khóa cửa