Ngôi làng kì lạ ở Thủ đô: Dùng 'mật ngữ' để giao tiếp