Ngôi đình hàng trăm năm tuổi bị hỏa hoạn thiêu rụi