Ngồi ăn kem, nam thanh niên bất ngờ bị đâm thấu bụng