Ngọc Trinh, Tú Anh, Bảo Thanh là đại sứ mỹ phẩm T's Group nghi giả