Ngọc Sơn phát 5 tấn gạo và tiền cho người nghèo tại biệt thự