Ngoài Đặng Lê Nguyên Vũ, cặp vợ chồng đại gia nào cùng điều hành DN?