Ngỡ ngàng bang California hồi cuối thập niên 1940 qua ảnh