Ngộ độc rượu hàng loạt, Thủ tướng yêu cầu tăng mức phạt