Nghiện phẫu thuật thẩm mỹ, cơ thể "mỹ nhân chuyển giới" biến dạng sau hơn 200 lần tiêm silicon